Điềm Khắc Kim: tướng cướp cô đơn

Tướng cướp Điềm Khắc Kim đã “thành danh” từ những năm 1960 – 1970, được giới…

Điềm Khắc Kim và “kỳ tích” trốn khỏi “lò bát quái”

Lần trước, Điềm Khắc Kim bị bắn thủng bụng, vết thương khá nặng vì ruột bị…