Châu Phát Lai Em: trùm giang hồ chợ Cá chạy xe 67 như xiếc

Ba anh em Châu Phát Lai Em đã thành nỗi ám ảnh của một bộ phận…

Châu Phát Lai Em ra trường bắn và lời nhắn “đốt cho 3 nén nhang”

Lúc tôi chuyển đi cải tạo, Châu Phát Lai Em đã nói vọng ra từ khu…