Phạm Văn Hướng: đại ca giang hồ dưới trướng cả 100 đàn em với biệt danh “Bắc Kỳ Con”

Sau trận đánh bại Thuận chân to tại vũ trường Phi Thuyền, Phạm Văn Hướng bắt…