Ba “Cụt”: làm vua một cõi (kỳ 2)

Thời thế hỗn mang trong thời kỳ Nhật – Pháp tranh giành quyền lực ở Việt…

Ba “Cụt”: thời kỳ cận vệ của Năm Lửa (kỳ 1)

Nhiều bậc kỳ lão sinh sống ven bờ sông Hậu thuộc ba tỉnh An Giang, Đồng…

Ba “Cụt”: tự phong hàm Thiếu tướng (kỳ 3)

Sau khi đeo hàm Thiếu tá vài ngày, Ba Cụt (tức Lê Quang Vinh) nhận thấy…

Ba “Cụt”: bị hành quyết bằng cách chặt đầu (kỳ cuối)

Vào ngày 5-1-1956, Dương Văn Minh phát lệnh một cuộc tấn công đại quy mô có…