Cathay News

Hành trình khắc nghiệt trở thành lính đặc nhiệm SAS Anh

Chỉ có niềm khao khát mãnh liệt trở thành những lính đặc nhiệm tinh nhuệ nhất…

Những khác biệt ‘một trời một vực’ giữa đặc nhiệm Nga, Mỹ

Các lực lượng đặc nhiệm của Nga và Mỹ chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu quả…