Rượu rắn Việt Nam vào danh sách đồ uống kỳ dị trên thế giới

Danh sách đồ uống khác thường còn có nước tiểu bò đóng chai ở Ấn Độ hay nước thạch nhau thai lợn của người Nhật.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *