El Salvador: Cuộc sống trong nhà tù nguy hiểm nhất thế giới

Hơn 2.500 thành viên băng đảng đường phố MS -13 đang được giam giữ tại nhà tù Ciudad Barrios ở El Salvador. Nơi đây có nhà thờ để các phạm nhân hối cải và nhìn lại bản thân mình.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *