Đào Trọng Sơn: “Đại bàng” tầm nã các tội phạm khét tiếng như Năm Cam, Dũng Chim Xanh

Bên ly cà phê trong quán nhỏ xứ sen hồng, nơi anh đang giữ cương vị Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, chúng tôi lại được nghe những ký ức oanh liệt, hào hùng của người lính tầm nã một thời.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *